Samsung Personal Computer 270E4V User Guide

270E4V / 270E5V / 275E4V / 275E5V  
ENG  
USER GUIDE  
DAN  
Brugsvejledning  
FIN  
Käyttöopas  
NOR  
Brukerveiledning  
SWE  
Bruksanvisning  
HUN  
Használati útmutató  
CZE  
Návod k použití  
SLO  
Používateľská príručka  
RUM  
Ghidul utilizatorului  
BUL  
Ръководство за потребителя  
SCR  
Korisnički priručnik  
SCC  
Korisnički priručnik  
SLV  
Navodila za uporabo  
Thank you for purchasing a Samsung Computer.  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Contents  
Indhold / Sisältö / Innhold / Innehåll / Tartalom / Obsah /  
Obsah / Cuprins / Съдържание / Sadržaj / Sadržaj / Kazalo  
1. Basic Items........................................................................................6  
Grundlæggende elementer / Perustarvikkeet / Basiselementer / Basalternativ / Alaptartozékok /  
Základní položky / Základné položky / Componente principale / Основни елементи / Osnovni dijelovi /  
Osnovne stavke / Osnovne komponente  
2. Overview ..........................................................................................7  
Oversigt / Yleiskatsaus / Oversikt / Översikt / Áttekintés / Přehled / Prehľad / Prezentare generală /  
Общ преглед / Pregled / Prikaz / Pregled  
3. Turn on the computer....................................................................10  
Tænd for computeren / Käynnistä tietokone einschalten / Slå på datamaskinen din / Slå på datorn /  
A számítógép bekapcsolása / Zapnutí počítače / Zapnutie počítača / Pornirea computerului /  
Включване на компютъра / Uključivanje računala / Uključivanje računara / Vklop računalnika  
4. Product Specifications...................................................................11  
5. Safety Precautions.........................................................................18  
6. Cautions Regarding OS Support...................................................23  
7. Note for Windows XP Installation.................................................27  
3
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
For more information, please refer to a PDF manual by DVD.  
You need to install Adobe Reader to read the user manual.  
The items included in the package may vary depending on your selection of the optional items.  
The appearance, color and locations of the port in the pictures may differ from those of your computer.  
Charge the battery fully when using the computer for the first time.  
For flere informationer: Se PDF-vejledningen pa DVD’en.  
Du skal installere Adobe Reader for at læse brugervejledningen.  
De elementer, der er i pakken, kan variere, afhængigt af dit valg af ekstraudstyr.  
Udseendet, farven og placeringen af porten på billederne kan afvige fra din computer.  
Oplad batteriet helt, nar du bruger computeren for første gang.  
Saat lisätietoja DVD-levyllä olevasta PDF-käyttöoppaasta.  
Käyttöohjeen lukemiseksi on asennettava Adobe Reader.  
Pakkauksen sisältämät tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaisesti, mitä mahdollisia lisätarvikkeit a olet valinnut.  
Kuvissa olevan portin ulkonäkö, väri ja sijainti voivat vaihdella tietokoneen mallista riippuen.  
Lataa akku täysin, kun käytät tietokonetta ensimmäistä kertaa.  
Du finner mer informasjon i PDF-håndboken på DVDen.  
Du må installere Adobe Reader for å lese brukerhåndboken.  
Elementene i denne pakken kan variere avhengig av hvilke valgfrie elementer du har valgt.  
Utseendet, fargen og plasseringen av portene på bildene kan være annerledes enn på din datamaskin.  
Lad batteriet fullt opp når du bruker datamaskinen for første gang.  
Mer information finns i PDF-bruksanvisningen på DVD.  
Du måste installera Adobe Reader för att kunna läsa bruksanvisningen.  
Det som medföljer i förpackningen kan variera beroende på ditt val av tillbehör.  
Utseende, färg och plats för porten på bilderna kan variera från dem på din dator.  
Ladda batteriet fullt när du använder datorn för första gången.  
További tájékoztatás a DVD-n található PDF formátumú használati útmutatóban olvasható.  
A használati útmutató megtekintéséhez Adobe Reader programot kell telepítenie.  
A csomag tartalma a választott opcióktól függően eltérő lehet.  
A képen szereplő csatlakozó megjelenése, színe és helye eltérhet az Ön számítógépének csatlakozóitól.  
A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.  
Další informace naleznete v příručce ve formátu PDF na disku DVD.  
Ke čtení této uživatelské příručky je třeba mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader.  
Položky obsažené v balení se mohou lišit v závislosti na výběru volitelných položek.  
Vzhled, barva a umístění konektorů na obrázcích se mohou lišit od specifikací vašeho počítače.  
Při prvním použití počítače plně nabijte baterii.  
Viac informácií nájdete v príručke PDF na disku DVD.  
Ak si chcete prečítať používateľskú príručku, musíte nainštalovať program Adobe Reader.  
Položky obsiahnuté v balení sa môžu odlišovať v závislosti od vášho výberu voliteľných položiek.  
Vzhľad, farba a umiestnenia portov na obrázkoch sa môžu líšiť od tých na vašom počítači.  
Pri prvom použití počítača plne nabite batériu.  
4
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi manualul PDF de pe DVD.  
Pentru a consulta manualul de utilizare este necesar să instalaţi Adobe Reader.  
Articolele incluse în pachet pot varia în funcţie de articolele opţionale selectate.  
Aspectul, culoarea şi locaţiile portului din imagini pot să difere de cele ale computerului.  
Încărcaţi bateria complet la utilizarea computerului pentru prima dată.  
За повече информация вижте PDF ръководство на DVD.  
За да прочетете ръководството за потребителя, трябва да инсталирате Adobe Reader.  
Елементите, включени в опаковката, може да са различни в зависимост от избора ви на опционални елементи.  
Видът, цветът и разположението на порта на изображенията може да се различават от тези на вашия компютър.  
Заредете батерията напълно, когато използвате компютъра за пръв път.  
Više informacija potražite u PDF priručniku na DVD mediju.  
Kako biste mogli čitati korisnički priručnik, trebate instalirati Adobe Reader.  
Predmeti uključeni u pakiranje mogu se razlikovati ovisno o vašem odabiru dodatne opreme.  
Izgled, boja i smještaj priključaka na slikama mogu se razlikovati od onih na vašem računalu.  
Napunite bateriju u potpunosti prije prvog korištenja računala.  
Više informacija potražite u PDF priručniku na DVD-u.  
Potrebno je da instalirate Adobe Reader kako biste čitali korisnički priručnik.  
Sadržaj paketa može da se razlikuje u zavisnosti od izbora opcionalnih stavki.  
Izgled, boja i položaj priključka na slici može da se razlikuje od onoga na vašem računaru.  
Prilikom prvog korišćenja računara potpuno napunite bateriju.  
Za več informacij si oglejte PDF-priročnik na DVD-ju.  
Za ogled uporabniškega priročnika namestite program Adobe Reader.  
Glede na izbrane dodatne možnosti se lahko vsebina paketa razlikuje od navedene.  
Videz, barva in mesta vrat na vašem računalniku se lahko razlikujejo od prikazanih na sliki.  
Pred prvo uporabo računalnika popolnoma napolnite akumulatorsko baterijo.  
5
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Basic Items  
Grundlæggende elementer / Perustarvikkeet / Basiselementer / Basalternativ / Alaptartozékok /  
Základní položky / Základné položky / Componente principale / Основни елементи / Osnovni dijelovi /  
Osnovne stavke / Osnovne komponente  
Computer  
AC Adapter  
Computer / Tietokone /  
Datamaskin / Dator /  
Számítógép / Počítač /  
Počítač / Computerul /  
Компютър / Računalo /  
Računar / Računalnik  
AC-strømadapter / Virtalähde /  
Vekselstrømadapter / Nätadapter /  
Hálózati adapter / Napájecí adaptér /  
Adaptér striedavého prúdu / Adaptorul c.a. /  
AC адаптер / Adapter za izmjeničnu struju /  
Adapter za naizmeničnu struju /  
Adapter za izmenični tok  
Power Cable  
Standard Battery  
Strømkabel / Virtajohto /  
Strømkabel / Strömkabel /  
Tápkábel / Napájecí kabel /  
Standardbatteri / Vakioakku / Standardbatteri /  
Standardbatteri / Szabványos akkumulátor /  
Standardní baterie / Štandardná batéria /  
Bateria standard / Стандартна батерия /  
Standardna baterija / Standardna baterija /  
Standardna akumulatorska baterija  
Napájací kábel / Cablul de alimentare /  
Захранващ кабел / Kabel za napajanje /  
Kabl za napajanje / Napajalni kabel  
6
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Overview  
Oversigt / Yleiskatsaus / Oversikt / Översikt / Áttekintés / Přehled /  
Prehľad / Prezentare generală / Общ преглед / Pregled / Prikaz / Pregled  
Front View  
Forside / Etuosa / Sett forfra / Framsida / Elülső nézet / Pohled zepředu /  
Pohľad spredu / Vedere frontală / Изглед отпред / Pogled s prednje strane / Prikaz prednje strane / Pogled s sprednje strani  
Camera operating indicator  
z
x
Microphone  
Camera  
c
v
b
n
Speaker  
Power Button  
Touchpad/Touchpad buttons  
Status Indicators  
Camera operating indicator  
z
Kameraets driftsindikator / Kameran merkkivalo / Kameradriftsindikator / Kamerafunktionsindikator /  
A kamera állapotjelzoje / Kontrolka provozu kamery / Indikátor prevádzky kamery /  
Indicatorul de funcţionare a camerei / Индикатор за работеща камера / Indikator rada kamere /  
Indikator aktivnosti kamere / Indikator delovanja kamere  
Microphone  
x
Mikrofon / Mikrofoni / Mikrofon / Mikrofon / Mikrofon / Mikrofon / Mikrofón / Microfonul / Микрофон /  
Mikrofon / Mikrofon / Mikrofon  
Camera  
c
v
Kamera / Kamera / Kamera / Kamera / Kamera / Kamera / Fotoaparát / Camera / Камера / Kamera / Kamera / Fotoaparat  
Speaker  
Højttaler / Kaiutin / Høyttaler / Högtalare / Hangszóró / Reproduktor / Reproduktor / Difuzorul /  
Високоговорител / Oznake statusa / Indikatori statusa / Indikatorji stanja  
Power Button  
b
n
Knappen Tænd/Sluk / Virtapainike / På/Av-knapp / Strömbrytare / Tápellátás gombja / Tlačítko Napájení /  
Tlačidlo Power (Napájanie) / Butonul de alimentare / Бутон Power (Захранване) / Gumb napajanja /  
Dugme za uključivanje / isključivanje / Gumb za napajanje  
Touchpad/Touchpad buttons  
Touchpad/Touchpad-knapper / Kosketuslevy/Kosketuslevyn painikkeet / Styrematte/Styrematteknapper /  
Styrplatta/Styrplattans knappar / Érintőpad/Érintőpad gombok / Touchpad/Tlačítka touchpadu /  
Zariadenie Touchpad/Tlačidlá zariadenia Touchpad / Touchpad / butoanele touchpadului /  
Тъчпад / бутони на тъчпада / Dodirna površina / gumbi na dodirnoj površini /  
Dodirna tabla / tasteri dodirne table / Sledilna tablica/ gumbi sledilne tablice  
Status Indicators  
Statusindikatorer / Tilan ilmaisimet / Statusindikatorer / Statusindikatorer / Állapotjelzők / Stavové indikátory /  
Stavové indikátory / Indicatori de stare / Индикатори на състоянието / Oznake statusa / Indikatori statusa /  
Indikatorji stanja  
7
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Right View  
Set fra højre / Oikea puoli / Sett fra høyre / Höger sida / Jobb oldali nézet / Pohled zprava / Pohľad sprava /  
Vedere din dreapta / Изглед отдясно / Pogled s desne strane / Prikaz sa desne strane / Pogled z desne  
USB Port  
x
CD Drive (ODD) (Optional)  
Security Slot  
z
c
CD Drive (ODD) (Optional)  
z
Cd-drev (ODD) (ekstraudstyr) / CD-asema (optinen asema; lisävaruste) / CD-stasjon (ODD) (valgfri) /  
CD-enhet (ODD) (tillval) / CD-meghajtó (optikai lemezmeghajtó) (opcionális) / Jednotka CD (ODD) (volitelné) /  
CD mechanika (ODD) (Voliteľné) / Unitatea CD (ODD) (opţional) /  
CD устройство (оптичното дисково устройство) (опционално) / CD pogon (optički pogon) (dodatno) /  
CD uređaj (optička disk jedinica) (opcionalno) / Pogon CD (optični disk) (izbirno)  
USB Port  
x
c
USB-port / USB-portti / USB-port / USB Port / USB port / Port USB / Port USB / Port USB / USB порт / USB ulaz /  
USB priključak / Vrata USB  
Security Slot  
Sikkerhedsslot / Lukkopaikka / Sikkerhetsspor / Säkerhetsfack / Biztonsági nyílás / Bezpecnostní slot /  
Bezpecnostná zásuvka / Slotul de securitate / Слот за защита / Sigurnosni utor / Otvor za obezbeđenje /  
Varnostna reža  
8
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Left View  
Set fra venstre / Vasen puoli / Sett fra venstre / Vänster sida / Bal oldali nézet / Pohled zleva /  
Pohľad zľava / Vedere din stânga / Изглед отляво / Pogled s lijeve strane / Prikaz sa leve strane / Pogled z leve  
USB Port  
(Optional)  
n
Wired LAN Port  
Monitor Port  
Multi Card Slot  
x
v
DC Jack  
Fan Vents  
Ear-set/headset Jack  
z
c
Digital Video/Audio Port  
(HDMI) (Optional)  
b
DC Jack  
z
x
Strømstik / Virtaliitäntä / DC-kontakt / DC-uttag / Egyenáramú bemeneti csatlakozó / Konektor DC /  
Konektor jednosmerného prúdu / Mufa c.c. / DC гнездо / Priključak napajanja / DC priključak / Vtičnica za izmenični tok  
Wired LAN Port  
Port til kabelbaseret LAN / Langallinen lähiverkkoportti / Kablet LAN-port / Kabel-LAN-port /  
Vezetékes LAN-port / Port pevné sítě LAN / Port pre káblovú sieť LAN / Portul LAN cu fir /  
Порт за кабелна мрежа / Priključak za žičanu LAN mrežu / Priključak za žičnu mrežu / Vrata za žični LAN  
Fan Vents  
c
Blæsernes ventilationsåbninger / Ilmastointiaukot / Vifteluftehull / Ventilationsöppningar / Ventilátornyílások /  
Otvory ventilátoru / Prieduchy ventilátora / Orificii de ventilaţie / Вентилационни отвори / Ventilacijski otvori /  
Ventilacioni otvori / Reže ventilatorja  
Monitor Port  
v
b
Monitorport / Näyttöportti / Skjermport / Monitorport / Monitorcsatlakozó / Port monitoru / Port pre monitor /  
Portul monitorului / Порт за монитор / Priključak monitora / Priključak za monitor / Vrata za monitor  
Digital Video, Audio Port (HDMI) (Optional)  
Digital Video, Audio-port (HDMI) (ekstraudstyr) / Digitaalinen audio, video-portti (HDMI) (valinnainen) /  
Digital video-, lydport (HDMI) (valgfri) / Digital video, audio- port (HDMI) (tillval) /  
Digitális audio-, videobemenet (HDMI) (opcionális) / Digitální video, audio port (HDMI) (volitelné) /  
Digitálny port video, audio (HDMI) (Voliteľný) / Port video, audio digital (HDMI) (opţional) /  
Цифров Видео, Аудио порт (HDMI) (опционално) / Digitalni video/audio priključak (HDMI) (dodatno) /  
Digitalni video/audio priključak (HDMI) (opcionalno) / Vrata za digitalni video, avdio (HDMI) (izbirno)  
USB Port (Optional)  
n
USB-port (ekstraudstyr) / USB-portti (lisävaruste) / USB-port (valgfri) / USB Port (tillval) / USB port (opcionális) /  
Port USB (volitelné) / Port USB (voliteľné) / Port USB (opţional) / USB порт (по избор) / USB ulaz (dodatno) /  
USB priključak (opcionalno) / Vrata USB (izbirno)  
Ear-set/headset Jack  
Øreprop/hovedtelefonstik / Kuuloke-/nappikuulokeliitin / Øretelefon-/hodetelefonkontakt /  
Hörlurar/hörlursuttag / Fülhallgató/fejbeszélo csatlakozója / Konektor sluchátek/náhlavní soupravy /  
Konektor na pripojenie naúšnej/náhlavnej súpravy / Mufă pentru cască/căşti / Гнездо за слушалкa/слушалки /  
Priključnica za slušalice/slušalicu s mikrofonom / Priključak za slušalice/slušalice sa mikrofonom /  
Vtičnica za naglavne slušalke/slušalke za v ušesa  
Multi Card Slot  
Multiåbning til forskellige kort / Monikorttipaikka / Flerkortspor / Multikortsplats / Többkártyás modul /  
Slot pro více paměťových karet / Zásuvka na karty / Slotul multicard / Слот за няколко вида карти /  
Utor za više kartica / Ležište za više tipova kartica / Reža za kartice  
9
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Turn on the computer  
Tænd for computeren / Käynnistä tietokone einschalten / Slå på datamaskinen din / Slå på datorn /  
A számítógép bekapcsolása / Zapnutí počítače / Zapnutie počítača / Pornirea computerului /  
Включване на компютъра / Uključivanje računala / Uključivanje računara / Vklop računalnika  
Connect the AC adapter  
Tilslutning af strømadapteren / Kytke virtalähde / Koble til vekselstrømadapteren / Anslut nätadaptern /  
A hálózati adapter csatlakoztatása / Připojení napájecího adaptéru / Pripojenie adaptéra striedavého prúdu /  
Conectarea adaptorului c.a. / Свързване на AC адаптера / Priključivanje adaptera za izmjeničnu struju /  
Povezivanje adaptera naizmenične struje / Priklop adapterja za izmenični tok  
DC Jack  
Strømstik / Virtaliitäntä /  
Power Cable  
Strømkabel / Virtajohto /  
Strømkabel / Strömkabel /  
x
AC Adapter z  
AC-strømadapter / Virtalähde /  
Vekselstrømadapter / Nätadapter /  
Hálózati adapter / Napájecí adaptér /  
Adaptér striedavého prúdu / Adaptorul c.a. /  
AC адаптер / Adapter za izmjeničnu struju /  
Adapter za naizmeničnu struju /  
DC-kontakt / DC-uttag /  
Egyenáramú bemeneti csatlakozó /  
Konektor DC /  
Konektor jednosmerného prúdu /  
Mufa c.c. / DC гнездо /  
Priključak napajanja /  
Tápkábel / Napájecí kabel /  
Napájací kábel / Cablul de alimentare /  
Захранващ кабел / Kabel za napajanje /  
Kabl za napajanje / Napajalni kabel  
DC priključak /  
Vtičnica za izmenični tok  
Adapter za izmenični tok  
Turn on the computer  
Tænd for computeren / Käynnistä tietokone einschalten / Slå på datamaskinen din / Slå på datorn /  
A számítógép bekapcsolása / Zapnutí počítače / Zapnutie počítača / Pornirea computerului / Включване на компютъра /  
Uključivanje računala / Uključivanje računara / Vklop računalnika  
x
z
10  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Product Specifications  
Product Specifications  
ENG  
The system specifications may differ depending on the derived models. For detailed system specifications, refer to the product catalogue.  
CPU (Optional)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor  
Intel Pentium/Celeron Processor  
AMD Dual Core Processor  
Main Memory  
Memory type: DDR3 2 SODIMM  
Main Chipset (Optional)  
Hard Disk Drive  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Graphics (Optional)  
Intel HD Graphics (Internal)  
Intel HD Graphics 4000 (Internal)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (Internal)  
AMD Radeon HD 7310 (Internal)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Operating Environment  
AC/DC Rating  
Temperature : -5~40°C for storage, 10~35°C when operating  
Humidity : 5~90% for storage, 20~80% when operating  
Input: 100-240VAC, 50~60Hz,  
Output: 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
PC Rating  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Optional components may not be provided or different components may be provided depending on the computer model.  
The system specifications are subject to change without notice.  
Produktspecifikationer  
DAN  
Systemspecifikationerne kan variere afhængigt af de enkelte modeller. For detaljerede systemspecifikationer henvises til produktkataloget.  
CPU (ekstraudstyr)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor  
Intel Pentium/Celeron Processor  
AMD Dual Core Processor  
Primær hukommelse  
Primær chipsæt (ekstraudstyr)  
Hard Disk Drive  
Hukommelsestype: DDR3 2 SODIMM  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafik (ekstraudstyr)  
Intel HD Graphics (Internal)  
Intel HD Graphics 4000 (Internal)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (Internal)  
AMD Radeon HD 7310 (Internal)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Brugsmiljø  
Temperatur: -5-40°C ved opbevaring, 10-35°C ved brug  
Luftfugtighed: 5-90% ved opbevaring, 20-80% ved brug  
Nominel spænding vekselstrøm/  
jævnstrøm  
Input) 100 - 240V~, 50~60Hz,  
Output) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
Nominel spænding for pc  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Komponenter, der er ekstraudstyr, kan leveres afhængigt af den pågældede computermodel.  
Systemspecifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.  
11  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Tuotteen tekniset ominaisuudet  
FIN  
Järjestelmän tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella mallista riippuen. Katso tarkemmat järjestelmätiedot tuoteluettelosta.  
Keskusyksikkö (valinnainen)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7-suoritin  
Intel Pentium/Celeron-suoritin  
AMD Dual Core-suoritin  
Keskusmuisti  
Muistin tyyppi: DDR3 2 SODIMM  
Piirisarja (valinnainen)  
Kiintolevy  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafiikka (valinnainen)  
Intel HD Graphics (sisäinen)  
Intel HD Graphics 4000 (sisäinen)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (sisäinen)  
AMD Radeon HD 7310 (sisäinen)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Käyttöympäristö  
Lämpötila: -5–40 °C säilytys, 10–35 °C käyttö  
Kosteus: 5–90% säilytys, 20–80 % käyttö  
Vaihtovirta-/tasavirtaluokitus  
PC-luokitus  
Tuloteho) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Lähtöteho) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Valinnaisia komponentteja ei toimiteta kaikissa malleissa, tai eri komponentti saatetaan toimittaa tietokoneen mallista riippuen.  
Järjestelmän tekniset ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Produktspesifikasjoner  
NOR  
Systemspesifikasjonene kan variere avhengig av modellene. Se i produktkatalogen for detaljerte systemspesifikasjoner.  
CPU (valgfritt)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor  
Intel Pentium/Celeron Processor  
AMD Dual Core Processor  
Hovedminne  
Minnetype: DDR3 2 SODIMM  
Hovedbrikkesett (valgfritt)  
Harddisk  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafikk (valgfritt)  
Intel HD Graphics (Intern)  
Intel HD Graphics 4000 (Intern)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (Intern)  
AMD Radeon HD 7310 (Intern)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Driftsomgivelser  
AC/DC-kapasitet  
PC-kapasitet  
Temperatur: -5~40 °C for oppbevaring, 10~35 °C ved bruk  
Fuktighet: 5~90 % for oppbevaring, 20~80 % ved bruk  
Inn) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Ut) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Det kan hende at valgfrie komponenter ikke kan skaffes eller at forskjellige komponenter kan skaffes avhenig av datamaskinmodellen.  
Systemspesifikasjonene kan endres uten forvarsel.  
12  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Produktspecifikationer  
SWE  
Systemspecifikationerna kan variera beroende på modell. Mer detaljerade systemspecifikationer finns i produktkatalogen.  
CPU (tillval)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor  
Intel Pentium/Celeron Processor  
AMD Dual Core Processor  
Huvudminne  
Chipset (tillval)  
Hårddisk  
Minnestyp: DDR3 2 SODIMM  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafik (tillval)  
Intel HD Graphics (internt)  
Intel HD Graphics 4000 (internt)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (internt)  
AMD Radeon HD 7310 (internt)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Användarmiljö  
Temperatur: -5 - 40°C för förvaring, 10 - 35 °C vid drift  
Luftfuktighet: 5 - 90 % för förvaring, 20 - 80 % vid drift  
AC/DC-klassificering  
PC-klassificering  
Ingång) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Utgång) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Vilka tillval som kan erbjudas varierar beroende på datormodell.  
Systemspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
Termékspecifikációk  
HUN  
A rendszerspecifikáció típustól függően eltérő lehet. A részletes termékspecifikációt lásd a termékkatalógusban.  
CPU (opcionális)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 processzor  
Intel Pentium/Celeron processzor  
AMD Dual Core processzor  
Központi memória  
Memória típusa: DDR3 2 SODIMM  
Központi chipkészlet (opcionális)  
Merevlemez-meghajtó  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafikus kártya (opcionális)  
Intel HD Graphics (belső)  
Intel HD Graphics 4000 (belső)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (belső)  
AMD Radeon HD 7310 (belső)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Működési feltételek  
AC/DC besorolás  
Hőmérséklet: -5–40 °C tárolási, 10–35 °C működési  
Páratartalom: 5–90% tárolási, 20-80% működési  
Bemenet) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Kimenet) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
Számítógép-besorolás  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve eltérő  
komponenseket tartalmaz.  
A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.  
13  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Specifikace produktu  
CZE  
Specifikace systému se mohou lišit v závislosti na odvozených modelech. Podrobné specifikace systému získáte v katalogu produktů.  
Procesor (volitelné)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor  
Intel Pentium/Celeron Processor  
AMD Dual Core Processor  
Hlavní paměť  
Typ paměti: DDR3 2 SODIMM  
Hlavní čipset (volitelné)  
Pevný disk  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafická karta (volitelné)  
Intel HD Graphics (Internal)  
Intel HD Graphics 4000 (Internal)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (Internal)  
AMD Radeon HD 7310 (Internal)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Provozní prostředí  
Výkon AC/DC  
Výkon PC  
Teplota: -5 °C až 40°C pro skladování, 10°C až 35°C pro provoz  
Vlhkost: 5~90% pro skladování, 20~80% pro provoz  
Vstup) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Výstup) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Volitelné součásti nemusejí být poskytnuty anebo mohou být poskytnuty jiné součásti, v závislosti na modelu počítače.  
U specifikací systému může dojít ke změnám, a to bez předchozího upozornění.  
Technické údaje produktu  
SLO  
Technické údaje systému sa môžu líšiť v závislosti od odvodených modelov. Podrobné technické údaje systému nájdete v katalógu produktu.  
CPU (voliteľné)  
Procesor Intel Dual-Core i3/i5/i7  
Procesor Intel Pentium/Celeron  
Procesor AMD Dual Core  
Hlavná pamäť  
Typ pamäte: DDR3 2 SODIMM  
Hlavná čipová sada (voliteľné)  
Jednotka pevného disku  
Grafika (voliteľné)  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Intel HD Graphics (interná)  
Intel HD Graphics 4000 (interná)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (interná)  
AMD Radeon HD 7310 (interná)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Prevádzkové prostredie  
Hodnotenie AC/DC  
Hodnotenie PC  
Teplota: -5 až 40 °C pre uskladnenie, 10 až 35 °C pri prevádzke  
Vlhkosť : 5 až 90 % pre uskladnenie, 20 až 80 % pri prevádzke  
Vstup) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Výstup) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Voliteľné komponenty nemusia byť v závislosti od modelu počítača poskytnuté alebo môžu byť poskytnuté iné komponenty.  
Technické údaje systému sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.  
14  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Specificaţiile produsului  
RUM  
Specificaţiile sistemului pot fi diferite în funcţie de modelele derivate. Pentru specificaţii detaliate ale sistemului, consultaţi catalogul de produse.  
CPU (opţională)  
Procesor Intel Dual-Core i3/i5/i7  
Procesor Intel Pentium/Celeron  
Procesor AMD Dual Core  
Memorie principală  
Tip de memorie: DDR3 2 SODIMM  
Chipset principal (opţională)  
Unitate hard disk  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Placă video (opţională)  
Intel HD Graphics (interne)  
Intel HD Graphics 4000 (interne)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (interne)  
AMD Radeon HD 7310 (interne)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Mediu de operare  
Temperatură: -5~40°C pentru depozitare, 10~35°C în timpul funcţionării  
Umiditate: 5~90% pentru depozitare, 20~80% în timpul funcţionării  
Putere nominală c.a./c.c.  
Putere nominală PC  
Intrare) 100 - 240 V c.a., 50~60Hz,  
Ieşire) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Componentele opţionale pot să nu fie furnizate sau pot să fie furnizate componente diferite, în funcţie de modelul computerului.  
Specificaţiile sistemului pot fi schimbate fără notificare prealabilă.  
Спецификации на продукта  
BUL  
Системните спецификации могат да се различават в зависимост от модела. За подробни системни спецификации направете справка в  
каталога на продуктите.  
Процесор (по избор)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Процесор  
Intel Pentium/Celeron Процесор  
AMD Dual Core Процесор  
Основна памет  
Тип на паметта: DDR3 2 SODIMM  
Основен чипсет (по избор)  
Твърд диск  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Графика (по избор)  
Intel HD Graphics (вътрешна)  
Intel HD Graphics 4000 (вътрешна)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (вътрешна)  
AMD Radeon HD 7310 (вътрешна)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Работна среда  
Температура: -5~40°C на склад, 10~35°C по време на работа  
Влажност: 5~90% на склад, 20~80% по време на работа  
Номинални стойности за  
захранващата мрежа  
Входящо) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Изходящо) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
Номинални стойности за компютър  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Компонентите по избор (опция) може и да не са доставени или на тяхно място да бъдат доставени различни компоненти в  
зависимост от модела на компютъра.  
Системните спецификации подлежат на промяна без предизвестие.  
15  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Specifikacije uređaja  
SCR  
Specifikacije sustava mogu se razlikovati ovisno o izvedenim modelima. Podrobne specifikacije sustava potražite u katalogu uređaja.  
Centralni procesor (dodatno)  
Procesor Intel Dual-Core i3/i5/i7  
Procesor Intel Pentium/Celeron  
Procesor AMD Dual Core  
Glavna memorija  
Glavni chipset (dodatno)  
Tvrdi disk  
Vrsta memorije: DDR3 2 SODIMM  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafika (dodatno)  
Intel HD Graphics (interna)  
Intel HD Graphics 4000 (interna)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (interna)  
AMD Radeon HD 7310 (interna)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Radna okolina  
AC/DC napon  
PC napon  
Temperatura: -5~40°C za skladištenje, 10~35°C tijekom rada  
Vlažnost: 5~90% za skladištenje, 20~80% tijekom rada  
Ulaz) Izmjenična struja 100 - 240 V, 50~60Hz,  
Izlaz) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Ovisno o modelu računala, dodatne komponente možda neće biti isporučene, a mogu biti isporučene drukčije komponente.  
Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.  
Specifikacije proizvoda  
SCC  
Specifikacije sistema mogu se razlikovati u zavisnosti od modela računara. Detaljne specifikacije sistema potražite u katalogu proizvoda.  
Procesor (opcionalno)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Procesor  
Intel Pentium/Celeron Procesor  
AMD Dual Core Procesor  
Glavna memorija  
Tip memorije: DDR3 2 SODIMM  
Glavni skup čipova (opcionalno)  
Čvrsti disk  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafička kartica (opcionalno)  
Intel HD Graphics (unutrašnji)  
Intel HD Graphics 4000 (unutrašnji)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (unutrašnji)  
AMD Radeon HD 7310 (unutrašnji)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Radno okruženje  
AC/DC oznaka  
PC oznaka  
Temperatura: -5~40°C za skladištenje, 10~35°C pri radu  
Vlažnost vazduha: 5~90% za skladištenje, 20~80% pri radu  
Ulaz) 100 - 240 V naizmenične struje, 50~60Hz,  
Izlaz) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
U zavisnosti od modela računara, opcionalne komponente možda neće biti isporučene ili mogu biti isporučene druge komponente.  
Specifikacije sistema podložne su izmenama bez prethodne najave.  
16  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Specifikacije izdelka  
SLV  
Sistemske specifikacije se lahko razlikujejo glede na modele. Za podrobnosti o sistemskih specifikacijah si oglejte katalog izdelka.  
Procesor (izbirno)  
Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor  
Intel Pentium/Celeron Processor  
AMD Dual Core Processor  
Glavni pomnilnik  
Glavni nabor vezij (izbirno)  
Trdi disk  
Vrsta pomnilnika: DDR3 2 SODIMM  
Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M  
SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD  
Grafika (izbirno)  
Intel HD Graphics (notranja)  
Intel HD Graphics 4000 (notranja)  
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)  
AMD Radeon HD 7340 (notranja)  
AMD Radeon HD 7310 (notranja)  
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)  
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)  
Delovno okolje  
Temperatura : -5~40 °C za shranjevanje, 10~35 °C med delovanjem  
Vlažnost : 5~90 % za shranjevanje, 20~80 % med delovanjem  
Vrednosti izmeničnega/enosmernega  
toka  
Vhod) 100-240VAC, 50~60Hz,  
Izhod) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A  
Vrednosti toka računalnika  
19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W)  
Izbirne komponente morda ne bodo priložene ali pa bodo priložene druge komponente, odvisno od modela računalnika.  
Podjetje si pridržuje pravico do spremembe sistemskih specifikacij brez predhodnega obvestila.  
17  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Safety Precautions  
Installation  
Electric shock, damage, suffocation,  
over-heating, burns  
Installation: Elektrisk stød, skade,  
kvælning, overophedning,  
forbrændinger  
Installation: Elektrisk  
stöt, skada, kvävning,  
överhettning, brännskador  
Inštalácia: Úraz elektrickým  
prúdom, poškodenie,  
udusenie, prehriatie,  
popáleniny  
Instalacija: strujni udar,  
oštećenje, gušenje,  
pregrijavanje, opekline  
DAN  
SWE  
SLO  
SCR  
Asennus: Sähköisku,  
Telepítés: Áramütés,  
Instalarea: Electrocutare,  
deteriorare, sufocare,  
supraîncălzire, arsuri  
Instalacija: strujni udar,  
oštećenje, gušenje,  
FIN  
HUN  
CZE  
RUM  
BUL  
SCC  
SLV  
vahingoittuminen, tukehtuminen,  
ylikuumeneminen, palovammat  
anyagi kár, fulladás,  
túlmelegedés,égési sérülések  
pregrevanje, opekotine  
Installasjons: Elektrisk støt,  
skader, kvelning, overoppheting,  
brannskader  
Instalace: Úraz elektrickým  
proudem, poškození,  
udušení, přehřátí, popálení  
Инсталиране: Токов удар,  
повреди, задушаване,  
прегряване, изгаряния  
Namestitev: Električni  
udar, poškodba, zadušitev,  
pregretje, opekline  
NOR  
Use and put the product in a safe location and avoid contact with the human body to the heat from the computer  
vent or AC adapter for long time.  
Take care when handling the plastic bag.  
Brug og anbring produktet på et sikkert sted, og undgå kropskontakt med varme fra computerens blæser eller vekselstrømsadapter i lang tid.  
Pas på, når du håndterer plasticposen.  
DAN  
Käytä ja säilytä tuotetta turvallisessa paikassa. Vältä pitkäaikaista kontaktia tietokoneen tuuletusaukosta tai virtalähteestä peräisin olevan  
kuumuuden kanssa.  
FIN  
NOR  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Ole huolellinen muovipussin käsittelyssä.  
Bruk og plasser produktet på et trygt sted og unngå kontakt at menneskekroppen kommer i kontakt med varmen fra datamaskins  
luftehull eller vekselstrømadapteren over lengre tid.  
Vær forsiktig med plastposen.  
Använd och placera produkten på en säker plats och undvik att låta kroppen komma i kontakt med datorventilationens varma delar eller  
nätadaptern under längre tidsperioder.  
Var försiktig när du hanterar plastpåsen.  
Biztonságos helyen használja és tárolja a terméket, és ügyeljen, hogy számítógép szellőzőjéből kiáramló meleg levegő vagy a  
felmelegedett hálózati adapter ne érintkezzen hosszabb ideig az emberi testtel.  
Ügyeljen a műanyag zacskóra.  
Výrobek používejte a skladujte na bezpečném místě a zabraňte dlouhodobému vystavení lidského těla teplu z ventilačního otvoru  
počítače nebo kontaktu s napájecím adaptérem.  
Při manipulaci s plastovým obalem buďte opatrní.  
Používajte a udržiavajte produkt na bezpečnom mieste a zabráňte dlhodobému kontaktu tepla sálajúceho z ventilátora počítača alebo  
sieťového adaptéra s ľudským telom.  
S plastovým vreckom manipulujte opatrne.  
Utilizaţi şi amplasaţi produsul într-o locaţie sigură şi evitaţi expunerea prelungită a corpului uman la căldura degajată din orificiile de  
ventilaţie sau de adaptorul c.a.  
Aveţi grijă când manevraţi punga de plastic.  
Използвайте и поставете продукта на безопасно място, така че да да избегнете контакт на човешкото тяло с топлината от  
вентилационния отвор на компютъра или AC адаптера за продължителни периоди от време.  
Внимавайте при боравенето с найлоновата торбичка.  
Proizvod koristite i pohranjujte na sigurnim mjestima kako bi se izbjegao dugotrajan kontakt tijela s ventilacijskim otvorom računala ili  
AC adapterom.  
Budite pažljivi prilikom rukovanja plastičnom vrećom.  
Proizvod koristite i odložite na bezbedno mesto i izbegavajte duže izlaganje ljudskog tela toploti iz ventilacionih otvora računara ili sa  
adaptera naizmenične struje.  
Pažljivo rukujte plastičnom kesom.  
Izdelek namestite in uporabljajte na varnem mestu in se izogibajte daljšemu stiku telesa s toploto iz ventilatorja računalnika in adapterja  
za izmenični tok.  
S plastično vrečko ravnajte previdno.  
18  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Power cord  
Fire, electric shock  
Strømkabel:  
Strömsladd:  
Napájací kábel: Požiar,  
Kabel za napajanje:  
požar, strujni udar  
DAN  
FIN  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Brand, elektrisk stød  
Brand, elektrisk stöt  
úraz elektrickým prúdom  
Virtajohto:  
Tulipalo, sähköisku  
Tápkábel:  
Tűz vagy áramütés  
Cablul de alimentare:  
Incendiu, electrocutare  
Kabl za napajanje:  
požar, strujni udar  
Strømledning:  
Brann, elektrisk støt  
Napájecí kabel: Požár,  
úraz elektrickým proudem  
Захранващ кабел:  
Пожар, токов удар  
Napajalni kabel:  
Požar, električni udar  
NOR  
Avoid bending or damaging the power cord and adapter cable.  
Take care not to cause an electric shock and make sure to ground the product.  
Undgå at bøje eller beskadige strømkablet og adapterkablet.  
Pas på ikke at skabe elektriske stød, og sørg for at jordforbinde produktet.  
DAN  
FIN  
Vältä taivuttamasta tai vaurioittamasta virtajohtoa ja sovitinkaapelia.  
Varo aiheuttamasta sähköiskua ja varmista tuotteen maadoitus.  
Unngå å bøye eller skade strømledningen og adapterkabelen.  
Vær forsiktig så du ikke skaper elektrisk støt og sørg for å jorde produktet.  
NOR  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Undvik att böja eller skada strömsladden och adapterkabeln.  
Var försiktig att inte orsaka en elektrisk stöt och se till att produkten ansluts till jord.  
Ne hajlítsa vagy rongálja meg a tápkábelt és az adapterkábelt.  
Kerülje az áramütés-veszélyes helyzeteket, és gondoskodjon a termék földeléséről.  
Kabely neohýbejte a zabraňte jejich poškození.  
Zabraňte zkratu a výrobek vždy uzemněte.  
Napájací kábel a adaptér neohýbajte ani nepoškodzujte.  
Dbajte, aby ste nespôsobili úraz elektrickým prúdom a produkt uzemnite.  
Evitaţi îndoirea sau deteriorarea cablului de alimentare şi a cablului adaptorului.  
Aveţi grijă să nu vă electrocutaţi şi asiguraţi-vă ca produsul dispune de împământare.  
Избягвайте да огъвате или повреждате захранващия или адаптерния кабел.  
Внимавайте за токови удари и се уверете, че сте заземили продукта.  
Izbjegavajte savijanje ili oštećivanje kabela napajanja i adapterskog kabela.  
Pazite da ne uzrokujete strujni udar i ne zaboravite uzemljiti proizvod.  
Ne bi trebalo da savijate niti da oštećujete kabl za napajanje i adapterski kabl.  
Budite pažljivi kako ne biste izazvali strujni udar i obavezno uzemljite proizvod.  
Ne zvijajte in ne poškodujte napajalnega kabla in kabla adapterja.  
Pazite, da ne povzročite električnega udara, in ozemljite izdelek.  
19  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
AC Adapter  
Fire, electric shock  
Adapter:  
Adapter:  
Adaptér: Požiar,  
Adapter:  
DAN  
FIN  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Brand, elektrisk stød  
Brand, elektrisk stöt  
úraz elektrickým prúdom  
požar, strujni udar  
Sovitin:  
Tulipalo, sähköisku  
Adapter:  
Tűz vagy áramütés  
Adaptorul:  
Incendiu, electrocutare  
Adapter:  
požar, strujni udar  
Adapter:  
Brann, elektrisk støt  
Adaptér: Požár, úraz  
elektrickým proudem  
Адаптер:  
Пожар, токов удар  
Adapter:  
Požar, električni udar  
NOR  
Connect an authorized adapter and battery and do not disassemble or damage them.  
Connect the connection tightly.  
Tilslut en godkendt adapter og et godkendt batteri.  
Du må ikke adskille eller beskadige disse. Sæt stikkene omhyggeligt i.  
DAN  
Liitä hyväksytty sovitin ja akku äläkä pura tai vaurioita niitä.  
Tee liittäminen huolellisesti.  
FIN  
Koble til godkjent adapter og batteri og ikke demonter eller skad dem.  
Koble tilkoblingen stramt til.  
NOR  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Anslut en godkänd adapter och ett godkänt batteri och montera inte isär samt skada dem inte.  
Anslut dem ordentligt.  
Csak jóváhagyott adaptert és akkumulátort csatlakoztasson, illetve nem szerelje szét vagy rongálja meg azokat.  
A csatlakozások szorosan illeszkedjenek.  
Připojte značkový adaptér a baterii a zabraňte jejich demontáži nebo poškození.  
Řádně a pevně připojte.  
Pripojte schválený adaptér a batériu a nerozoberajte ich ani nepoškodzujte.  
Adaptér pevne pripojte.  
Conectaţi un adaptor şi o baterie aprobate şi nu le dezasamblaţi sau deterioraţi.  
Realizaţi o conexiune sigură.  
Свържете оторизиран адаптер и батерия и не ги разглобявайте или повреждайте.  
Свържете здраво кабелите.  
Priključite odobreni adapter i bateriju i nemojte ih rastavljati niti oštećivati.  
Dobro učvrstite spoj.  
Povežite odobreni adapter i bateriju i nemojte da ih rastavljate niti oštećujete.  
Ostvarite sigurnu vezu.  
Priključite odobrena adapter in akumulatorsko baterijo in teh ne razstavljajte ali poškodujte.  
Trdno priključite.  
20  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Battery  
Explosion, fire  
Batteri: Eksplosion, brand  
Batteri: Explosion, brand  
Akkumulátor: Robbanás, tűz  
Baterie: Exploze, požár  
Batéria: Výbuch, požiar  
Baterija: eksplozija, požar  
Baterija: eksplozija, požar  
DAN  
FIN  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Akku: Räjähdys, tulipalo  
Batteri: Eksplosjon, brann  
Bateria: Explozie, incendiu  
Батерия:  
Експлозия, пожар  
Akumulatorska baterija:  
Eksplozija, požar  
NOR  
Take care when handling the battery, and if a problem occurs, do not use the battery.  
Pas på, når du håndterer batteriet. Opstår der et problem, så brug ikke batteriet.  
DAN  
FIN  
Ole huolellinen akkua käsiteltäessä. Jos havaitset jonkin ongelman, älä käytä akkua.  
Vær forsiktig med batteriet, og hvis det oppstår problemer må du ikke bruke batteriet.  
Var försiktig när du hanterar batteriet och använd inte batteriet om ett problem uppstår.  
Az akkumulátor kezelésekor körültekintően járjon el, és probléma esetén ne használja az akkumulátort.  
Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Pokud jsou s ní problémy, nepoužívejte ji.  
S batériou manipulujte opatrne a ak sa vyskytne problém, nepoužívajte ju.  
NOR  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Aveţi grijă când manevraţi bateria şi, dacă apare o problemă, nu utilizaţi bateria.  
Внимавайте, когато боравите с батерията и, ако се появи проблем, не я използвайте.  
Pažljivo rukujte baterijom, a u slučaju problema nemojte koristiti bateriju.  
Budite pažljivi prilikom rukovanja baterijom, a ako dođe do problema, nemojte da koristite bateriju.  
Z akumulatorsko baterijo ravnajte previdno. Če pride do težav z njo, je ne uporabljajte.  
21  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
To prevent dangers such as fire or burns, be sure to observe the following guidelines.  
For more information, refer to the Safety Precautions in the in the user guide.  
Since this is a representative figure, all figures may differ depending on the country.  
For at forhindre farer, som f.eks. ild eller brand, skal du bemærke følgende retningslinjer.  
Du finder flere informationer i sikkerhedsforholdsreglerne i brugervejledningen.  
Da dette er et repræsentativt tal, kan alle tal være anderledes, afhængigt af landet.  
Noudata seuraavia ohjeita, jotta välttyisit tulipaloilta, palovammoilta ja muilta vaaroilta.  
DAN  
FIN  
Saat lisätietoja käyttöoppaan turvaohjeista.  
Koska kuvat on laadittu tyypillisiksi esimerkeiksi, ne saattavat vaihdella maittain.  
For å hindre farer som brann eller brannskader må du overholde følgende retningslinjer.  
Du finner mer informasjon i sikkerhetsforskriftene i brukerveiledningen.  
Siden dette er en representativ figur, kan alle figurer variere avhengig av landet.  
För att förhindra faror som brand eller brännskador ska du följa följande riktlinjer.  
Mer information finns under Säkerhetsföreskrifter i bruksanvisningen.  
Eftersom detta är en representativ bild kan alla bilder variera beroende på land.  
A vészhelyzetek, például tűz vagy égési sérülések elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat.  
További tájékoztatást a használati útmutató biztonsági óvintézkedésekről szóló részében olvashat.  
Az értékek szemléltetési célt szolgálnak, így országonként eltérők lehetnek.  
Dodržujte následující pokyny, chcete-li předejít nebezpečí ve formě požáru či popálení.  
Další informace naleznete v části týkající se bezpečnostních opatření v uživatelské příručce.  
Jde o referenční ilustraci, obrázky se mohou lišit v závislosti na zemi.  
Aby ste predišli nebezpečenstvám, ako je požiar alebo popáleniny, dodržiavajte nasledujúce pokyny.  
Ďalšie informácie nájdete v časti Bezpečnostné opatrenia v používateľskej príručke.  
Keďže tento obrázok je reprezentatívny, všetky údaje sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.  
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau arsuri, asiguraţi-vă că respectaţi următoarele instrucţiuni.  
Pentru mai multe informaţii, consultaţi măsurile de siguranţă din ghidul de utilizare.  
Întrucât aceasta este o imagine reprezentativă, imaginile pot să difere de produsul real, în funcţie de ţară.  
За да предотвратите опасност от пожар или изгаряния, се уверете, че спазвате следните указания.  
За повече информация вж. следните мерки за безопасност в ръководството за потребителя.  
Тъй като това е представителна фигура, възможно е всички фигури да са различни, в зависимост от страната.  
Kako bi se izbjegle opasnosti poput požara ili opeklina, držite se sljedećih smjernica.  
Više informacija potražite u odjeljku korisničkog priručnika koji govori o mjerama predostrožnosti.  
Budući da je ovo ogledna slika, slike se mogu razlikovati ovisno o državi.  
Da biste sprečili da dođe do nezgoda poput požara ili opekotina, obavezno se pridržavajte sledećih smernica.  
Više informacija potražite u odeljku sa bezbednosnim merama predostrožnosti u korisničkom priručniku.  
Pošto je ovo reprezentativna slika, sve slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje.  
Upoštevajte naslednje smernice, da se izognete nevarnostim, kot so požar in opekline.  
Za več informacij si oglejte varnostne ukrepe v navodilih za uporabo.  
NOR  
SWE  
HUN  
CZE  
SLO  
RUM  
BUL  
SCR  
SCC  
SLV  
Slike so samo primeri in dejanski izdelki so lahko v določenih državah drugačni.  
22  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Cautions Regarding OS Support  
ENG  
Cautions Regarding OS Support  
Windows is neither installed nor supplied with this computer.  
Therefore, customers should purchase a Windows software license and install the software.  
Do not install an illegal copy or a copy that has already been installed on another PC.  
z
x
For the installation procedures and any issues with the operating systems or applications not supplied by Samsung Computer,  
contact the corresponding software company.  
c
v
The company will not provide a replacement or refund due to the reason  
problem, a service charge will be applied.  
,
x c  
and if our service engineer visits you due to this  
Charge the battery fully when using the computer for the first time.  
DAN  
Forholdsregler vedr. understøttelse af operativsystemer  
Windows er ikke installeret på og medfølger ikke til denne computer.  
Derfor skal kunder anskaffe en Windows-softwarelicens og installere softwaren.  
z
x
Installer ikke en ulovlig kopi, eller en kopi der allerede er blevet installeret på en anden pc.  
For installationsprocedurerne og alle problemer med operativsystemerne eller programmer, der ikke er leveret af Samsung  
Computer, skal du kontakte den tilhørende softwarevirksomhed.  
c
v
Virksomheden tilbyder ikke nogen udskiftning eller refusion pga. årsagen  
dette problem, opkræves et servicegebyr.  
,
x c  
og hvis vores servicetekniker besøger dig pga.  
Oplad batteriet helt, når du bruger computeren for første gang.  
FIN  
Käyttöjärjestelmätukea koskevia huomautuksia  
Windowsia ei ole asennettu tähän tietokoneeseen eikä sitä toimiteta koneen mukana.  
Sinun tulee tästä syystä hankkia Windows :n käyttöoikeudet ja asentaa järjestelmä itse.  
z
x
Älä asenna laitonta kopiota äläkä sellaista kopiota, joka on jo asennettu johonkin toiseen tietokoneeseen.  
Jos sinulla on jotakin kysyttävää muun kuin Samsung Computerin toimittaman käyttöjärjestelmän tai ohjelmiston asennuksesta  
tai muista niihin liittyvistä seikoista, ota yhteyttä niiden valmistajaan.  
c
v
Yrityksemme ei tee vaihtoja eikä palautuksia syistä  
peritään palvelumaksu.  
,
x c  
ja jos huoltoteknikkomme vierailee luonasi näistä syistä, käynnistä  
Lataa akku täysin, kun käytät tietokonetta ensimmäistä kertaa.  
23  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
NOR  
Forsiktighetsregler for OS-støtte  
Windows er verken installert eller støttet på denne datamaskinen.  
Derfor bør kundene kjøpe en programvarelisens for Windows og installere programvaren.  
Ikke installer en ulovlig kopi eller en kopi som allerede har blitt installert på en annen PC.  
z
x
For installasjonsprosedyrer og ved eventuelle problemer med operativsystemet eller programmer som ikke støttes av Samsung  
Computer, kontakter du ansvarlig programvarefirma.  
c
v
Firmaet vil gi deg en erstatning eller refusjon på grunn av årsak  
problemet, tilkommer det en serviceavgift.  
,
x c  
og hvis vår servicetekniker besøker deg på grunn av dette  
Lad batteriet fullt opp når du bruker datamaskinen for første gang.  
SWE  
Försiktighet gällande stöd för operativsystem  
Windows är inte installerat och följer inte med den här datorn.  
Därför måste kunderna köpa en programlicens för Windows och installera programmet.  
Installera inte en illegal kopia eller en kopia som redan är installerad på en annan dator.  
z
x
Kontakta respektive programföretag för installationsanvisningar eller om det uppstår några problem med operativsystem eller  
program som inte följer med från Samsung Computer.  
c
v
Företaget kommer inte att erbjuda ersättning, med produkt eller pengar, på grund av orsak  
besöker dig på grund av detta program som kommer en serviceavgift att debiteras.  
,
x c  
och om våra servicetekniker  
Ladda batteriet fullt när du använder datorn för första gången.  
HUN  
Az operációs rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések  
A Windows nincs telepítve a számítógépre, és nincs is mellékelve hozzá.  
Ezért a vásárlóknak meg kell vásárolniuk és telepíteniük kell a Windows szoftvert.  
z
x
Ne telepítsen illegális, illetve olyan példányt, amelyet már feltelepítettek egy másik számítógépre.  
A telepítéssel, az operációs rendszerrel, illetve az olyan alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyeket nem a Samsung biztosított a  
számítógéphez, forduljon az adott szoftver gyártójához.  
c
v
A vállalat nem biztosít csere- illetve pénzvisszafizetési garanciát a  
és pontban leírt esetekben, továbbá amennyiben a  
c
x
szervizmérnökünk ilyen problémák miatt keresi fel Önt, szervizdíjat számol fel.  
A számítógép első használata előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.  
24  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
CZE  
Upozornění ohledně podpory operačního systému  
Operační systém Windows není v tomto počítači ani nainstalován ani k němu není dodáván.  
Proto by si zákazníci měli zakoupit softwarovou licenci na systém Windows a software nainstalovat.  
Neinstalujte nelegální kopii nebo kopii, která již byla nainstalovaná v jiném počítači.  
z
x
Pokyny k instalaci a jakékoli problémy s operačními systémy nebo aplikacemi nedodanými společností Samsung Computer řešte  
s odpovídající softwarovou společností.  
c
v
Společnost neposkytuje náhradu ani refundaci z důvodů  
vám účtován servisní poplatek.  
,
x c  
a pokud vás v rámci tohoto problému navštíví náš technik, bude  
Při prvním použití počítače plně nabijte baterii.  
SLO  
Upozornenia týkajúce sa podpory OS  
Operačný systém Windows nie je nainštalovaný v tomto počítači a ani sa s ním nedodáva.  
Preto by si zákazníci mali zakúpiť softvérovú licenciu pre operačný systém Windows a softvér nainštalovať.  
Neinštalujte nelegálnu kópiu alebo kópiu, ktorá je už nainštalovaná v druhom počítači.  
z
x
Ohľadom postupov pri inštalácii a akýchkoľvek otázok týkajúcich sa operačných systémov alebo aplikácií, ktoré nedodala  
spoločnosť Samsung Computer, kontaktujte príslušnú softvérovú spoločnosť.  
c
v
Spoločnosť neposkytne náhradu alebo vrátenie peňazí z dôvodov  
,
x c  
a v prípade, že vás náš servisný technik navštívi z dôvodu  
tohto problému, bude sa účtovať servisný poplatok.  
Pri prvom použití počítača nabite doplna batériu.  
RUM  
Precauţii privind asistenţa pentru sistemul de operare  
Windows nu este nici instalat, nici furnizat împreună cu acest computer.  
Prin urmare, clienţii trebuie să achiziţioneze o licenţă pentru software Windows şi să instaleze programul.  
Nu instalaţi o copie ilegală sau o copie care a fost deja instalată pe un alt PC.  
z
x
Pentru procedurile de instalare şi orice probleme cu sistemele de operare sau aplicaţiile care nu sunt furnizate de Samsung  
Computer, contactaţi firma de la care aţi achiziţionat software-ul respectiv.  
c
v
Compania nu va înlocui şi nu vă returna banii în baza motivelor  
,
x c  
iar dacă solicitaţi o vizită de la inginerul nostru de service  
pentru această problemă, se va percepe o taxă de service.  
Încărcaţi bateria complet la utilizarea computerului pentru prima dată.  
25  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
BUL  
Предпазни мерки по отношение на поддръжката на операционната система  
Windows не е нито инсталиран, нито предоставен с този компютър.  
Следователно потребителите трябва да закупят софтуерен лиценз Windows и да инсталират софтуера.  
Не инсталирайте нелегално копие или копие, което вече е било инсталирано на друг компютър.  
z
x
За процедурите за инсталация, както и за каквито и да било въпроси, свързани с операционната система или  
приложенията, които не са осигурени от Samsung Computer, се свържете със съответната софтуерна компания.  
c
v
Компанията не предоставя заместител или възстановяване на сумата поради причини  
заместител или възстановяване на сумата поради причини  
,
x c  
Компанията не предоставя  
Напълно заредете батерията, когато използвате компютъра за пръв път.  
SCR  
Upozorenja o podršci za operacijski sustav  
Sustav Windows nije instaliran na ovom računalu niti je s njime isporučen.  
Iz tog bi razloga kupci trebali nabaviti softversku licencu za Windows te instalirati softver.  
Nemojte instalirati nelegalnu kopiju niti kopiju koja je već instalirana na drugo računalo.  
z
x
Glede postupaka instalacije i bilo kakvih problema s operacijskim sustavom ili aplikacijama koje nije isporučila tvrtka Samsung  
Computer obratite se tvrtki koja je isporučila predmetni softver.  
c
v
Tvrtka neće omogućiti zamjenu ili povrat sredstava zbog razloga  
inženjer, zaračunat će se naknada za uslugu.  
,
x c  
a ako vas glede ovog problema posjeti naš servisni  
Napunite bateriju u potpunosti prije prvog korištenja računala.  
SCC  
Upozorenja u vezi sa podrškom za operativne sisteme  
Windows nije instaliran na ovom računaru niti se sa njim isporučuje.  
Stoga bi korisnici trebalo da kupe softversku licencu za Windows i da ga instaliraju.  
z
x
Nemojte da instalirate nelegalne kopije niti kopije koje su već instalirane na drugom računaru.  
Ako vam je potrebna pomoć sa procedurom instalacije ili imate bilo kakve probleme sa operativnim sistemima ili aplikacijama  
koje niste dobili od kompanije Samsung Computer, obratite se odgovarajućem proizvođaču softvera.  
c
v
Kompanija neće obezbediti zamenu niti povraćaj novca u slučaju razloga iz stavki  
problema biće posebno naplaćeno.  
i
x c  
, a angažovanje inženjera za rešavanje  
Prilikom prvog korišćenja računara potpuno napunite bateriju.  
SLV  
Opozorila glede podpore operacijskih sistemov  
Sistem Windows ni nameščen v računalniku in mu tudi ni priložen.  
Zato kupite licenco za programsko opremo Windows in namestite programsko opremo.  
Ne nameščajte kopije, ki je nezakonita ali je že bila nameščena na drugem računalniku.  
z
x
Za postopke namestitve in morebitna vprašanja glede operacijskih sistemov ali programov, ki niso priloženi računalniku  
Samsung, se obrnite na proizvajalca ustrezne programske opreme.  
c
v
Naše podjetje v primeru  
,
točke ne bo zagotovilo nadomestnega izdelka ali povračila stroškov in če vas bodo zaradi težav iz  
x c  
omenjenih točk obiskali naši servisni tehniki, vam bodo zaračunali stroške storitve.  
Pred prvo uporabo računalnika popolnoma napolnite akumulatorsko baterijo.  
26  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Note for Windows XP Installation  
ENG  
DAN  
FIN  
(On Corresponding Model Only)  
Note for Windows XP Installation  
Q. The system performance slows down after the Windows XP installation. What can I do?  
A. To solve your problem, you can install and run the Align program provided by the HDD manufacturer.  
Please download and install the Align program from the HDD manufacturer’s website.  
(Kun på tilsvarende model)  
Bemærkning ved installation af Windows XP  
Sp. Systemydelsen daler efter installationen af Windows XP. Hvad kan jeg gøre?  
Sv. For at løse dit problem kan du installere og køre programmet Align, der leveres af harddiskproducenten.  
Download og installer programmet Align fra harddiskproducentens websted.  
(Koskee vain soveltuvia malleja)  
Huomautus Windows XP:n asennukseen  
K. Järjestelmän toiminta hidastuu Windows XP:n asennuksen jälkeen. Mitä voin tehdä?  
V. Voit ongelman ratkaisemiseksi asentaa ja suorittaa kiintolevyn valmistajan toimittaman Align-ohjelman.  
Lataa ja asenna Align-ohjelma kiintolevyn toimittajan verkkosivustosta.  
NOR  
SWE  
HUN  
(Bare på tilsvarende modeller)  
Merknad for Windows XP-installasjon  
Sp. Systemytelsen går tregere etter installasjon av Windows XP. Hva kan jeg gjøre?  
Sv. For å løse problemet kan du installere og kjøre Juster-programmet som tilbys av harddiskprodusenten.  
Last ned og installer Juster-programmet fra harddiskprodusentens webområde.  
(Endast på överensstämmande modell)  
Att observera vid installation med Windows XP  
F. Systemprestandan blir långsammare efter installationen av Windows XP. Vad kan jag göra?  
S. För att lösa problemet kan du installera och köra Align-programmet som tillhandahålls av hårddiskleverantören.  
Hämta och installera Align-programmet från webbplatsen för hårdvaruleverantören.  
(Csak a megfelelő modell esetén)  
Megjegyzés a Windows XP telepítéséhez  
K. A Windows XP telepítése után arendszer teljesítménye lelassul. Mi a teendő?  
V. A probléma megoldása érdekében telepítse és futtassa a merevlemez-meghajtó gyártója által biztosított illesztőprogramot.  
Az illesztőprogramot töltse le a merevlemez-meghajtó gyártójának honlapjáról.  
CZE  
(pouze u odpovídajícího modelu)  
Poznámka k instalaci systému Windows XP  
Ot.: Výkon systému se po instalaci operačního systému Windows XP zpomalil. Co mám dělat?  
Odp.: Problém vyřešíte tak, že nainstalujete a spustíte aplikaci Align poskytovanou výrobcem pevného disku.  
Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Align z webových stránek výrobce pevného disku.  
27  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
SLO  
RUM  
BUL  
(Iba pre príslušný model)  
Poznámka o inštalácii systému Windows XP  
Otázka:  
Výkon systému sa po inštalácii systému Windows XP zníži. Čo mám urobiť?  
Odpoveď: Na vyriešenie problému nainštalujte a spustite program Align od výrobcu HDD.  
Prevezmite a nainštalujte program Align z webovej lokality výrobcu HDD.  
(numai pe modelul corespunzător)  
Notă pentru instalarea Windows XP  
Q. Performanţa sistemului scade după instalarea Windows XP. Ce pot face?  
A. Pentru a rezolva problema, puteţi instala şi rula programul de Aliniere oferit de producătorul HDD-ului.  
Vă rugăm să descărcaţi şi să instalaţi programul de Aliniere de pe site-ul producătorului HDD-ului.  
(само на съответния модел)  
Бележка за инсталиране на Windows XP  
В. Работата на системата се забавя след инсталиране на Windows XP. Какво мога да направя?  
О. За да разрешите този проблем, можете да инсталирате и стартирате програмата Align, предоставено от производителя на  
твърдия диск. Изтеглете и инсталирайте програмата Align от уеб сайта на производителя на твърдия диск.  
SCR  
SCC  
SLV  
(samo na odgovarajućim modelima)  
Napomena za instalaciju u sustavu Windows XP  
Q. Rad sustava usporava se nakon instalacije u sustavu XP. Što mogu učiniti?  
A. Kako biste riješili problem, možete instalirati i pokrenuti program Align koji isporučuje proizvođač tvrdog diska.  
Preuzmite program Align s web-mjesta proizvođača tvrdog diska i instalirajte ga.  
Napomene za instalaciju operativnog sistema Windows XP  
(Samo na odgovarajućim modelima)  
P. Performanse sistema se usporavaju nakon instalacije OS Windows XP. Šta mogu da uradim?  
O. Da biste rešili ovaj problem, instalirajte i pokrenite program Align koji ste dobili od proizvođača čvrstogdiska.  
Preuzmite i instalirajte program Align sa Veb lokacije proizvođača čvrstog diska.  
Opomba za namestitev operacijskega sistema Windows XP  
(samo pri ustreznem modelu)  
V. Delovanje sistema je po namestitvi operacijskega sistema Windows XP počasnejše. Kaj lahko naredim?  
O. Težavo lahko rešite tako, da namestite in zaženete program Align proizvajalca trdega diska.  
Pred namestitvijo program Align prenesite s spletne strani proizvajalca trdega diska.  
28  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.  
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.